Høyre foreslo i formannskapet at politikerne skulle oppfordres til å gi møtegodtgjørelsen i desember til matstasjonen, men ble overrasket over den negative responsen. Matstasjonen gjør en formidabel innsats. De sikrer at brukbar mat ikke blir kastet samtidig som mange med vanskelig økonomi kan få litt lettelser gjennom gratis mat. Det er jo en vinn – vinn situasjon.

Jeg tenker at hvis vi spør matstasjonen så ville de sagt at de skulle ønske det ikke var behov for dem. Og det er vel det som er saken – det politiske ansvaret handler om å sørge for at vi slipper disse tiltakene. Vi må tenke langsiktig, og det er ikke langsiktig tenkning å avse møtegodtgjørelse i desember. Tipper mange av oss uansett bidrar til både matstasjonen og andre gode tiltak.

Formannskapet vedtok å gi 100.000 til Alta matstasjon. Det er bra.

Rødt har gjentatte ganger foreslått å redusere politikergodtgjørelsen med 10%. Det ville utgjort 800 000. Hvert år. Dette hadde gitt noe langsiktig handlingsrom. Dette forslaget har fått 2 stemmer. Begge fra Rødt.

Siss-Mari Solli, Rødt