– Med forslaget trenger vi en armada av hurtigbåter

– Jeg overlater det trygt til leserne selv å vurdere om dine argumenter er tull og tøys eller ikke.

– Loven er ikke etnisk nøytral

– Nussir viser at de ikke ante konsekvensene av vedtakene.

Totalfred rypa nå!

– Jeg mistenker Fefo for å la økonomiske hensyn gå foran de biologiske.

– I Alta kan regionhovedsetet få skikkelig tyngde 

– Et gunstig kompromiss som kan være et frisk pust.

Sulteforing av Forsvaret

– Hvilken kampkraft er det unionsministeren og regjeringen sikter til. Kampkraft på kjøkkenbenken til Høyre og Frp?

– Håper vi kan samarbeide om utfordringene

– Det er mange og viktige oppgaver å ta tak i bare innenfor oppvekst- og utdanningssektoren.

– Vi må stå sammen

– Næringene i Alta er helt avhengig av positiv utvikling i kystkommuner og innlandskommuner.

– Konfronterte Støre på direkten

Satt til veggs om oljeboring.

– Må ikke ramme tilbudet i Hammerfest

– Faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet, mener Sp-toppene.

– Sp bør avklare

– Standpunktet bør være det samme lokalt og sentralt.

– En sterk fiskeripolitisk stemme fra Finnmark

«Fisken er grunnleggende viktig for fylkets samfunnsbygging.»

– Kampen for tre sykehus i fylket er det viktigste vi gjør for våre unge og eldre

– På et areal som er 5.000 kvadratkilometer større enn hele Danmark, må det være sykehus, i Kirkenes, Hammerfest og i Alta.

– At det blir sykehus i Alta er det ingen tvil om

– Merkelig distriktspolitikk, mener lege Asle T. Johansen.

– Vi vil ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk

Ap svarer på spørsmål fra arbeiderne på Stjernøya.

– Edder og galle fra Aasegg

– Storebrorrollen krever at man lytter til småbrødrene.

– Sprer eder og galle

– Frykter man resultatet av en utredning?

Finnmark er hverken glemt eller gjemt

– Vi som politikere må tørre å ta upopulære valg.

– Medias fremstilling kan være helt avgjørende

Hvor stor makt har Altaposten over hvem som blir valgt til Stortinget?