EDL om ordet folk og Grunnloven

– Det som har vært vårt anliggende er hvordan ordet folk blir benyttet i samepolitiske sammenhenger, skriver Jarl Hellesvik.

– Toskete Ap-spill om beklagelsen til Bruer

– Det er oppsiktsvekkende at de ikke forstår symbolverdien i det å si unnskyld.

– Ja, samene er et folk i Norge

– Lederen i EDL har en alt for endimensjonal forståelse av hva et folk er.

Er samene i Norge et folk?

Påstanden om at «den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk…» står i motstrid til innholdet i vår Grunnlov, skriver Jarl Hellesvik.

Barna på benken, igjen...

– Dette er utestengelse av barn og ungdom i en sårbar alder, og det grenser til mobbing.

– Urimeligheten kjenner ingen grenser i denne saken

– Hvem skal ivareta og påse at alle opplysninger kommer på bordet i den interne granskninga? Også fra min far sin side.

– Alternative fakta om samenes historie

– EDL snur forholdet mellom politikk og historie på hodet, mener Helge Chr. Pedersen.

Når systemet svikter mobbeofrene

– Vi i kommunestyret må ta ansvar!

– Deprimerende at de har et hav av tid

– Vi har ingen tid å miste i kampen mot mobbing.

– Altfor mange gruer seg for å gå på skolen

– Nøkkelen til et mobbefritt samfunn ligger først og fremst i våre hender.

– Driftsorganisasjonen bør være i Harstad

– Vil ha en kraftigere stemme inn til konsernledelsen.

– EDL har ikke noe mening om samenes historie

– Reviderer jeg historien om samene, spør Jarl Hellesvik.

– Hvorfor brukes ikke loven for å sikre en bærekraftig utvikling i Altafjorden?

– Å klage på at kommunene ikke har makt, er å rette baker for smed.

– La oss herved slå fast at samene er et folk

– EDL har drevet en bevisst offentlig kampanje mot historiske fakta.

Aviser med blåblå stortingsagenda

– Avisene bør være ærlige med sitt politiske ståsted.

– En dag må også de sjøsamiske bygdene bli invitert med

– Sametinget skulle bli en festning og et forsvar mot overmakta, en forvalter av konvensjonene som skulle beskytte dem som folk.

– Ap sier ja til frivilligheten

– Oppsiktsvekkende at Høyre forsvarer bruk av tvang.

– Politikere er sjelden eksperter på alle områder

– Resultatet av politikken må likevel politikerne stå til ansvar for.

– Hvor langt kan helseforetaket gå for å nå sitt mål?

– Dagens praksis grenser til mishandling av syke mennesker.