Usminket rock fra sminket læremester

– Få som behersker faget entertainment bedre.

– Shit happens

– Trenger vi trengende turister?

– Hva skjer med veien?

– Farlig for de som ferdes med bil på Loppa øy.

– Er det rart man blir rasende?

– Denne historien kan ikke forbigås i stillhet.

– Se til Hammerfest

– Må tilrettelegge for bobilturister.

Erna i sorg

– Våre tanker går nå til Erna og regjeringen...

Nei til Alta, også fra Europaministeren

– Men han skylder å dokumentere sine påstander.

– Rett skal være rett, Ojala!

– Alta nærsykehus skal videreutvikles.

– Hvor ble det av den gode samtalen?

– Er vi i ferd med å miste evnen til å være tilstede i øyeblikkene?

– En tungnem politiker

– Bakke-Jensen vil ikke etterleve forskriften.

– Ikke aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta

– Hverken faglig eller økonomisk bærekraftig med tre akuttsykehus i Finnmark.

– Både riktig og viktig å innføre fraværsgrensen

– Det er grunn til å være optimistisk.

– For sutrete i Finnmark?

– Det hjelper ikke å stå ved klagemuren.

– Ta ansvaret for det byråkratiske rotet

– Vis hensyn til barna ved Kåfjord skole.

– Det er ikke måkene som er problemet

– Det må bli slutt på å hetse og plage måkene.

– Innfør arealavgift snarest

– Skal miljøet atter en gang tape i kampen om arbeidsplasser?

– Hva sier man egentlig til noen som har opplevd så jævlige ting?

– Vi, i verdens tryggeste land, klager over de små problemene vi har.

– Syke må vente hele dagen

– Det må være mulig med fleksibilitet.

– Fraværsgrensen fungerer

– Å stille krav er å bry seg.

– Å kutte lønnsom produksjon i Norge er ikke svaret

– Olje- og gassvirksomheten bidrar til verdiskaping over hele landet.

– Det er merkelig hvordan enkelte lar seg lure

– Pengene forsvinner ut av pensjonistenes lommer.

– Finnmark Ap kan ikke telle til tre

– Planene for Nye Hammerfest sykehus fremstår som «galskapens palass».

– Må styrke kontrollen

– Det er noen som forsyner seg mer enn loven tillater.

– Vi skal ha et levende kystsamfunn

– Fisken er en felles ressurs som staten må forvalte.