I den lille bygda Siorapaluk har de blitt kjent med familien Hendriksen og nå skal de bli med dem ut til deres feriested. Her hekker det enorme mengder med alkekonge som er den sjøfuglen det er mest av i verden. Runa får prøve den gamle tradisjonen der de fanger alkekonge med hov og de får smake på fuglene slik inuittene spiser dem.