Opptak: Målfrid gir seg etter over 26 år på rådhuset