Mari frykter represalier fra pappa: – Det blir bare kjeft å få!