Opptak: Statsministeren roser Alta kommune for skoleinnsats