Direktesendingen er produsert av markedsavdelingen.

Underveis i foredraget vil Henrik ta opp tema som hvilken rolle utdanningstilbud i hele landet spiller og hvordan han tenker vi kan skape et sterkt næringsliv som skaper verdier for hele fellesskapet.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.