Produsert av markedsavdelingen.

I forbindelse med samefolkets dag har institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) den glede å invitere til et faglig seminar. Gjennom seks innlegg fra fagpersoner formidles ulike temaer som handler om urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning i sosialt arbeid.

Program for sendingen:

  • 08:45: Kulturelt innslag v/ Kari Heimen

  • 08:50: Velkommen v/ Bente Haug, Viserektor

  • 08:55: Seminarinnledning «Urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning” V/ Veronica Haug, Instituttleder IBS

  • 09:00: Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell v/ Jan Erik Henriksen, Dosent IBS

  • 09:15: Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom v/ Eva Josefsen, Førsteamanuensis IBS

  • 09:30: Bra nok? Eller burde kunne samisk bedre? v/ Ann Mari Andersen, Førstelektor IBS og Nina Hermansen, Førstelektor IBS

  • 09:45: Sosialarbeiderutdanningens læringsmål og praksisfeltets mandat og utfordringer i nordområdene v/ Berit D. Thorslund, Førstelektor IBS

  • 10:00: Hva kan SANKS bidra med som nasjonalt kompetansesenter, utdanningsinstitusjon og behandlingstjeneste? v/ Renathe Simonsen, Avdelingsleder ved SANKS

  • 10:15: Bildefortelling fra boka “Coming of age in indigenous societies”. Photovoice som en dekolonial metode v/ Jan Erik Henriksen, Dosent IBS

  • 10:30: Avslutning og kulturelt innslag v/ Veronica Haug og Kari Heimen