Entreprenører fra Alta og Kautokeino trådde til sammen med Statens vegvesen da Garrajohka endret løp og holdt på å ødelegge den relativt nye brua.

Her blir Garrajohka bru reparert for flomskader

Entreprenører fra Alta og Kautokeino trådde til sammen med Statens vegvesen da Garrajohka endret løp og holdt på å ødelegge den relativt nye brua.
Video