Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).

Radio Alta torsdag 17. juni

Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).
Video