Opptak fra Radio Altas morgensending.

Kvinneguiden med Karianne og Kristine

Opptak fra Radio Altas morgensending.
Video