Opptak fra Radio Altas morgensending.

Finn Hågen om å miste plassen på landslaget

Opptak fra Radio Altas morgensending.
Video