Jan Egil Bakkeby ble vitne til hovedraset litt etter at han hadde forlatt hytta.

Jordras i Kråkenes

Jan Egil Bakkeby ble vitne til hovedraset litt etter at han hadde forlatt hytta.
Video