Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 18. november

Radio Alta mandag 18. november

Opptak fra Radio Altas morgensending, mandag 18. november
Video