Opptak fra Radio Altas morgensending, torsdag 22. august.

Radio Alta torsdag 22. august

Opptak fra Radio Altas morgensending, torsdag 22. august.
Video