Jubel, maksimal innsats og tøffe tak i treerkampene

foto