Ledet to ganger, men gikk poengløse av banen

foto