Thilo flytter hjem – Alta IF må på spillerjakt

foto