VM-klare Snorri fikk korona og barn med få dagers mellomrom

foto