Sport

Alta IF får én million til nytt skileikanlegg

Reidar Olsen (til venstre) er svært takknemlig for tildelingen fra Sparebank 1 Nord-Norge, her representert ved Ulf Tore Isaksen, Lars-Magnus Kivijærvi, Anne Sønvisen og Sølvi Jonas de Jong. Det nye skileikanlegget skal bygges i området bak gravemaskinen. Foto: Karl Eirik Steffensen