Mens stormen river i veggene, gjør Alta IFs ildsjeler klart til håndballfest