– Viktig å teste ut noen alternative måter å spille på

foto