Anna Odine har hoppet inn over 700.000 kroner

foto