Misbrukte sjansen til å ta innpå Kongsvinger

foto