Sport

Lar de yngste gå gratis

Det blir trolig god deltakelse i barne- og sonerennene i Kaiskuru til helga. Bildet er fra FM på ski, som ble arrangert i Øksfjord for noen uker siden. Foto: Karl Eirik Steffensen