– Mange foreldre synes prisnivået er altfor høyt

foto