Klart for Altaturneringen: Nord-Troms kommer med 28 lag

foto