Håndballkos i BUL-hallen: Første «Oles cup» for Oles barnebarn Ole (6)