A-børsen: – Skal ha en stor del av æren for at det ble poeng