Troms og Finnmark idrettskrets arrangerte sin siste idrettshelg som én krets i Tromsø denne helga. I januar 2024 skiller de to idrettskretsene lag.

Under festmiddagen ble det delt ut hederstegn for tillitsverv, hederstegn for sportslig prestasjon og Ildsjel-priser.

En av de som ble tildelt hederstegn for tillitsverv var Henriette Bismo Eilertsen fra Alta turnforening.

– Som leder og trener har hun i 20 år vært pådriver for å bygge opp turnforeningen og nå for å få turnhall i Alta. Siden 1999 har hun hatt verv i Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets. Fra 2019 var hun leder i særkretsen, og etter sammenslåingen med Troms ble hun valgt til leder i Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets. Fra 2023 har hun vært nestleder. De senere årene har hun også vært nestleder og leder i Alta idrettsråd, pluss vara til styret i Troms og Finnmark Idrettskrets i inneværende periode. Hun er en primus motor for turnsporten og idretten i nord, skriver Troms og Finnmark idrettskrets i begrunnelsen.

Også Reidulf Høybakken fra Porsanger IL fikk oppmerksomhet for sin uttrettelige dugnadsinnsats for idrettslaget i Lakselv. Han ble tildelt Troms og Finnmarks idrettskrets sin Ildsjel-pris.