Duoen Ken og Tonje skal løfte felles damelag

foto