BUL samlet inn en fin sum til Kreftforeningen

foto