Fotballdommere fikk garderoben rasert etter sent poengtap

foto