Henter 120 kinesiske elbiler til Arctic Race

foto