– Operasjonen var vellykket og det står etter forholdene bra til

foto