6.150 barn skal løpe TINE-stafetten i Troms og Finnmark