– 2021 kan vise seg å bli vel så tungt som 2020

foto