Tett samarbeid gir gode resultater

Samarbeidslaget BUL/Alta har fått en strålende start på sesongen.

GOD STEMNING: Trener Øystein Eriksen (bildet) og medhjelperne Jann Sigurd Sønvisen og Unni Jansen er stolte over J16-lagets gode prestasjoner innledningsvis.  Foto: Privat

sport

Det begynner å bli et par år siden håndballklubbene i Nordlysbyen gikk sammen om et skikkelig samarbeid. På gutte- og herresiden har dette samarbeidet fungert veldig bra, noe som til en viss grad skyldes at Alta IF har et lag i allnorsk 2. divisjon. Dermed har de beste spillerne i Alta, uansett klubbtilhørighet, hatt noe å strekke seg etter. Det er ikke tilfellet på damesiden, og samarbeidet har også gått litt tregt på aldersbestemt nivå.