Vil gi 150.000 til Finnmarksløpet

Kommunen går for ny avtale.

Kommunen innstiller på å fortsette samarbeidet med Finnmarksløpet AS i 2019 og 2020.  Foto: Reidar Arnesen/@arcticlapse

sport

I neste uke behandler Hovedutvalget for næring, drift og miljø hvilken avtale Alta kommune skal inngå med Finnmarksløpet.

Innstillingen fra administrasjonen er at kommunen legger opp til en avtale med praktisk bistand på samme nivå som tidligere, samt et økonomisk tilskudd på 150.000 kroner til dekning av rettigheter til profilering.

Finnmarksløpet er det største og viktigste vinterarrangement i Alta og Finnmark. Løpet profilerer hele fylket på en god måte og er utvilsomt det arrangement i Finnmark som har flest seere og flest treff på nett.

Alta kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Finnmarksløpet AS. For kommunen er det viktig å ta et eierskap som vertskommune for et arrangement som befester sin posisjon i Norge. Seertall og oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt viser at dette er en viktig arena også for Altasamfunnet, både som arrangementsby og i markedsføring. På dette området ligger et uutnyttet potensial for Alta kommune, heter det i saksfremlegget.

Den praktiske hjelpen fra kommunen tenkes tatt innenfor Drift og utbyggings budsjett, mens det økonomiske tilskudd er tenkt dekket over budsjettposten næringsutvikling i kommunen.