Forlenger traséen

FL-1000 blir FL-1200.

MÅ LØPE LENGRE: Spannene i Finnmarksløpets tøffeste distanse må tilbakelegge omtrent 140 kilometer mer neste år.  Foto: Karl Eirik Steffensen

sport

Ledelsen i Finnmarksløpet har bestemt seg for å gjøre flere endringer foran neste års konkurranse. Blant annet vil den lengste distansen bli enda lengre, opplyser arrangøren i en pressemelding.

– Løpet er nå forlenget med cirka 140 km. Hovedårsaken til forlengelsen er at mange har ønsket en flatere og lettere første del av løpet. Flere har også ønsket en trase der hvile langs sporet er lettere å gjennomføre. Spannene vil nå få færre høydemeter og forhåpentligvis bedre såle de første fjerdedelen av løpet, opplyser Finnmarksløpet på sine nettsider.

– Målet er helt klart at fullføringsstatistikken skal forbedres. Noen vil kanskje undre seg over at man forlenger løpet når målet er å få flere til mål. I langdistansekjøring er det ikke nødvendigvis slik at lengre løp hever statistikken over spann som må bryte. Kjørestil, topografi og hviletid spiller en stor rolle. I Iditarod, verdens lengste hundeløp, kommer cirka 80 prosent helt til mål i Nome. Ser vi på de siste seks år, er tilsvarende snitt bare litt over 50 prosent for FL-1000.

Den første delen av løypa vil bli ganske annerledes enn kjørerne er vante til.

– Første strekning for FL-1200 er helt ny. Traseen følger kun den gamle de første 15 kilometerne. Ferden går så videre langs Altaelva, så sør over fjellet Bæskades. Man følger deretter den såkalte gammelveien til Mieron. Fra Mieron lages en ny trase langs kraftlinje inn til Kautokeino som er første sjekkpunkt. Distansen blir 131 kilometer.

En annen endring er starttidspunktet for det som nå vil hete FL-1200. Tidligere har kjørerne startet ut fra Alta sentrum lørdag med ett minutts intervaller. I 2018 begynner de den tøffe ferden over Finnmarksvidda fredag kveld i stedet for lørdag formiddag.

– Eksakt tidspunkt for første spann ut blir fredag 9. mars klokken 19.00. En annen forandring i forbindelse med starten er at vi innfører to minutters startintervall. Dette er for å få en mindre hektisk start både for hunder, deltakerene og ikke minst de som skal handle spann fram til startlinjen. Vi har erfart at ett minutts intervall har vært litt knapt når det er hele 14 hunder foran sleden, opplyser de.