– Når jeg er på ekspedisjon vil jeg fortelle en historie