– Alle tar med seg noe helt særegent og unikt

foto