ALI-sjefen gir oss tall på frifisket før sankthans

foto