Frank Halvorsen og ALIs Vegard Ludvigsen er endelig tilbake i Mediehuset Altapostens laksestudio. 75 utenbyskort og 700 lokale kort skal selges.

– Vi starter med salget av de 75 utenbygdskortene. Av innhold i første del av sendinga får vi møte kjøpernummer 1 Torgeir Nordkild fra Tromsø, vi skal snakke med en utflytta altaværing som kommer hjem til elva hvert år, og så skal vi snakke med Pål Mugaas i Norske Lakseelver om de største truslene mot villaksen.

I del 2 av programmet er det tid for å selge de 700 lokale kortene.

– Vi håper å være ferdig med utenbygdstrekninga til klokka 17.45 slik at vi kan starte med det lokale kortsalget klokka 18.00. Vi har flere gjester i studio og vi følger salget utover kvelden, deriblant kjøper nummer 1 Kjetil Romsdal.

– Vi holder på til klokka 22.00 og er ikke alle kortene solgt til da fortsetter salget uten at vi følger det. Det som er viktig å få med seg er at det er kortkjøperne selv som er ansvarlig ved å være klar når det er deres tur. Alt salg foregår per telefon eller per kortkjøperens PC og det skjer uavhengig av vår sending. Vår sending er kun et tillegg til selve salget for å lodde stemninga, sier Frank Halvorsen foran sendinga.