– Sjåføren vil kunne kjøre uansett vær og vind

foto