Disse har kjøpt og solgt eiendom i juni

6,8 MILLIONER: Anita Marie og Tommy Berg kjøprte Aspesletta 5A for 6,8 millioner kroner fra HM Christiansen AS.  Foto: Astrid Krogh

pluss

Omsetning av eiendommer i Alta kommune