Arbeidsledigheten til nytt bunnivå

Laveste ledighet på mange år.
pluss

NAV Finnmark melder at 1.080 finnmarkinger (2,7 prosent av arbeidsstyrken) sto registrert som helt ledige arbeidssøkere. Det er 141 færre enn på samme tid i fjor.