Ingen reaksjoner fra mattilsynet etter reindøden i Autsi

– Dyr du vet er svake, har du en plikt til å følge opp, sier tilsynsleder.

LÅ STRØDD: Døde dyr lå strødd oppover skogen i Autsi, bare få meter etter at de var blitt sluppet av transporten.   Foto: Privat

pluss

– Har du syke og svake dyr har du et ekstra ansvar for å følge dem opp. Klarer de seg ikke sjøl,  er det dyreplageri å la dem lide, sier avdelingssjef Siv June Hansen i Mattilsynet i Finnmark.