– Risikererer å miste ungdommen

Hele samfunnet må ta del i omstillingen, mener fylkeskommmunen.

TRENGER HJELP: Kautokeino kommune har bedt om hjelp til å omstille seg til et samfunn i endring.   Foto: Dine Arnannguaq Fenger Lynge

pluss

Kautokeino kommune har søkt staten om å få bli omstillingskommune, for på den måten få hjelp til å løse utfordringene de står overfor med tanke på barnefattigdom, arbeidsledighet og fraflytting. Finnmark fylkeskommune støtter den samiske kommunen i arbeidet og har levert et innspill til kommunaldepartementet som behandler søknaden.