– Området er svært forurenset

Naturvernforbundet aksepterer ikke at oppdrettsselskaper kapper opp og lagrer plastavfall i naturen.

HAUGER: Slik ser det ut på land ved Cermaqs lokalitet i Langfjord. Haugevis med plastrør som er kappet opp.  Foto: Anne Karin Daniloff/Naturvernforbundet

pluss

Anne Karin Daniloff har på vegne av Naturvernforbundet tatt turen til Cermaqs lokalitet Eidnes i Langfjord. På land fant hun haugevis med plastavfall.